Skupienia ze Słowem Bożym

Skupienia ze Słowem Bożym drogą Lectio Divina.

Zapraszamy kobiety do 17 roku życia na zatrzymanie się przy Słowie Bożym w naszym domu w Morasku. Nie martw się, jeśli nigdy nie uczestniczyłaś w takiej formie rekolekcji – ksiądz prowadzący – Mirosław Łanoszka – wprowadza i tłumaczy poszczególne etapy modlitwy. Najważniejsze to otwarte serce. Modlimy się Ewangelią, którą Kościół wyznacza na dany dzień.

Terminy spotkań

Koszt udziału: dobrowolna ofiara

Co zabrać: Pismo Święte, coś do notowania, śpiwór

Z czego możesz skorzystać oraz co możesz odkryć podczas skupienia ze Słowem Bożym?

Plan skupienia

SOBOTA

12:15      Przygotowanie Liturgii       

12:50     Obiad

14:00     Wprowadzenie do skupienia
              Wprowadzenie do czasu lectio i meditatio 
              Czas lectio i meditatio

17:30     Kolacja – Dom Główny

18:00     Wprowadzenie do oratio

19:15      Wystawienie Najświętszego Sakramentu
               czas oratio w tym czasie rozmowy
               i możliwość spowiedzi św.

20.30      Msza święta

NIEDZIELA

8:00        Jutrznia
                Śniadanie

9:45        Wprowadzenie do niedzielnej Ewangelii
                 Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem

11:30          Czas dzielenia się             

12:15          Eucharystia z Siostrami
                Obiad

14:00        Spotkanie przy kawie dla chętnych

Na czym polega droga lectio divina?

Droga lectio divina – Boże czytanie,  to wielowiekowa praktyka modlitwy Słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących. Składają się na nią cztery etapy modlitwy Słowem. Ta osobista modlitwa ma prowadzić do coraz głębszego doświadczania mocy Słowa Bożego, pragnącego przemienić historię życia.

LECTIO

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całym sobą.

MEDITATIO

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: Co Bóg mówi do mnie?  Medytacja jest to stopniowe wprowadzanie w tajemnicę Słowa. Koncentruj się na Słowie a nie na sobie. Bogactwo Słowa będzie Ci fragmentem, który przykuł Twoją uwagę. Przylgnij do słowa nowego, które Cię zadziwia lub niepokoi. Przetwarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.

ORATIO

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi się w Tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie –Pozwól Bogu zastąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wyrażaj szczerze przed Bogiem to, co masz w sercu  uwielbiaj, dziękuj i proś Go. Formą Oratio jest również sakrament spowiedzi św., czy rozmowa.

CONTEMPLATIO

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się OBECNOŚCIĄ. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, rozmowa serca z sercem.